Reservering en betaling

Als u online reserveert, ontvangt u per e-mail een factuur. Wij vragen u een aanbetaling te doen van 25% binnen 1 week. De overige 75% dient uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdag betaald te zijn. Indien u minder dan 30 dagen voor aankomst reserveert, dient u het volledige bedrag ineens te voldoen. Nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging - en als u dat wenst een routebeschrijving - toe.

Aankomst en vertrek

Aankomst is tussen 16.00 en 19.00

Vertrek is voor 10:00 uur

Verzekering

De huurder is verplicht in het bezit te zijn van een W.A. (familiale) verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij voor de volgende risico's: diefstal, brand, waterschade zowel voor zijn huurderbelang als voor de inventaris van de vakantiewoning, als voor burenaansprakelijkheid. Hij zal hiervan het bewijs moeten kunnen voorleggen aan de verhuurder.  Deze laatste wijst elke aansprakelijkheid af voor het verhaal dat zijn verzekeringsmaatschappij zou kunnen doen op de verzekering van de huurder in geval van schade aan de vakantiewoning.

Verplichtingen van de verhuurder

 • De verhuurder verplicht zich zijn vakantiewoning in goed onderhouden staat aan te bieden en gecontroleerd te hebben of alle voorzieningen en apparaten voldoen aan de gestelde eisen.
 • De verhuurder zal in de vakantiewoning alle noodzakelijke dringende werkzaamheden (laten) uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud van het gehuurde pand en de eventuele gemeenschappelijke uitrusting (vervanging van huishoudelijke apparatuur e.d.).
 • De eventueel door de huurder geconstateerde gebreken worden z.s.m. en in overleg met de huurder, verholpen.

Verplichtingen van de huurder

 • De huurder zal de vakantiewoning aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik, zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder met de goedkeuring van de verhuurder. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, de wandafwerking en het gebouw in het algemeen.
 • In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder.
 • De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te plaatsen buiten het gehuurde pand.
 • De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, douches, wc's, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen raken. Ook mogen in verband met de septic tank, geen andere dan natuurlijke reinigingsmiddelen en zeepproducten worden gebruikt. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van mogelijke verstoppingen en schade aan de septic tank.
 • De gehuurde vakantiewoning mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan gereserveerd, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming door de verhuurder.
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding en toezicht van een van de ouders gebruik maken van het zwembad. De ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen.
 • De huurder zal in de vakantiewoning geen dieren toelaten.
 • Er mag in de vakantiewoning niet worden gerookt.
 • Illegaal downloaden is in Frankrijk niet toegestaan, op straffe van internet afsluiting.

Annulering

Elke annulering dient zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk medegedeeld te worden. In geval van ‘No Show’ bedragen de kosten 100% van de huursom en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.

Kosten voor een annulering

 • meer dan 45 dagen voor aankomst: 25% (bedrag aanbetaling)
 • tussen 45 en 30 dagen voor aankomst: 50% van de huursom
 • tussen 29 en 20 dagen voor aankomst: 80% van de huursom
 • tussen 19 en 8 dagen voor aankomst 90% van de huursom
 • minder dan 8 dagen voor aankomst. 100% van de huursom

Klachten

De huurder verplicht zich binnen drie dagen na zijn aankomst in de vakantiewoning, de verhuurder op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.